Bahasy


Hyzmatlary 1 (bir) wagtdan köp ulanan bolsaňyz, sizde aýratyn statistika bar.

Iş üçin eýýäm iş üçin hyzmaty ulanan bolsaňyz, iş statistikaňyz bar.

Mundan başga-da,, şahsyýetiň ýa-da iş netijelerini deňeşdirmek üçin hyzmatyň umumy girew goýujy statistika bilen gyzyklanyp bilersiňiz.

Statistika girmek üçin programma üpjünçiligimiziň hyzmatyny ulanmaly (SaaS) A ekýänsoň elýeterli boljak) Şahsy hasap.

Hyzmat hökmünde tölenen nyrhlara (lar) programma üpjünçiligine girmek (SaaSbanka pul alanyndan soň awtomatiki usulda işjeňleşdirilýär.

Hususy adamlar üçin bahalar
are valid until 2023-01-31 24:00 UTC (GMT)

şu gün: 2023.01.28
Maglumat bazasy: 67559
Ýurtlar: 168
Meniň SDT
 • ediş möhleti: 1 ýyl
 • barlag netijeleri, gözle: köp 3 şahsy еmail
 • Diagrammasy: şahsy, barlag boýunça netijeleri grafiki
 • MS Excel eksport: diňe gaty tablolar "şahsy, barlag boýunça netijeleri giňelmesi"
 • MS Word eksport: barlag boýunça netijeleri terjime
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/tariff-i/
0.99 EUR
1 ýyl üçin 

da aý 0.08 EUR

Meniň SDT +
 • Barlag netijeleri, gözle: köp 3 şahsy еmail
 • Filtrler: şahsy еmail + bir ýurt ýa-da diňe bir dilde
 • Diagrammasy: şahsy, barlag boýunça netijeleri grafiki 1 saýlanan filtri üçin ähli maglumat bazasynyň ortaça
 • MS Excel eksport: diňe gaty tablolar "şahsy, barlag boýunça netijeleri giňelmesi we bir saýlanan filtri üçin ähli maglumat bazasynyň ortaça (1 ýurt ýa-da 1 Dil)"
 • MS Word eksport: barlag boýunça netijeleri terjime
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/tariff-i-plus/
0.99 EUR
1 aý üçin 

1.99 EUR
2 aýlar üçin 

+ 1 aý sowgat hökmünde = 3 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.66 EUR

2.99 EUR
3 aýlar üçin 

+ 2 aý sowgat hökmünde = 5 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.59 EUR

3.99 EUR
4 aýlar üçin 

+ 3 aý sowgat hökmünde = 7 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.57 EUR

4.99 EUR
5 aýlar üçin 

+ 4 aý sowgat hökmünde = 9 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.55 EUR

5.99 EUR
6 aýlar üçin 

+ 5 aý sowgat hökmünde = 11 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.54 EUR

6.99 EUR
7 aýlar üçin 

+ 6 aý sowgat hökmünde = 13 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.53 EUR

7.99 EUR
8 aýlar üçin 

+ 7 aý sowgat hökmünde = 15 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.53 EUR

8.99 EUR
9 aýlar üçin 

+ 8 aý sowgat hökmünde = 17 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.52 EUR

9.99 EUR
10 aýlar üçin 

+ 9 aý sowgat hökmünde = 19 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.52 EUR

10.99 EUR
11 aýlar üçin 

+ 10 aý sowgat hökmünde = 21 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.52 EUR

11.99 EUR
1 ýyl üçin 

+ 11 aý sowgat hökmünde = 23 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.52 EUR

Barlag
 • Ediş möhleti: 1 ýyl
 • Filtrler: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň poçta
 • Diagrammasy: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň netijeleri grafiki
 • MS Excel eksport: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň diňe gaty Tablisa "barlag netijeleri giňelmesi"
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/en/faq/tariff-survey/
9.99 EUR
1 ýyl üçin 

da aý 0.83 EUR

Barlag +
V.U.C.A anket dizaýner
Meniň adym subdomain
meniň Logo
 • Filtrler: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň e-mail + bir ýurt ýa-da diňe bir dilde
 • Diagrammasy: ylmy-barlag gatnaşyjylaryň barlag netijeleri grafiki we bir saýlanan filtri (1 ýurt ýa-da 1 Language) üçin ähli maglumat bazasynyň ortaça
 • MS Excel eksport: diňe gaty tablolar anket gatnaşyjylaryň "barlag netijeleri giňelmesi" we bir saýlanan filtri (1 ýurt ýa-da 1 Dil) tutuş bazasy ortaça
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/
1.99 EUR
1 aý üçin 

3.99 EUR
2 aýlar üçin 

+ 1 aý sowgat hökmünde = 3 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.33 EUR

4.99 EUR
3 aýlar üçin 

+ 2 aý sowgat hökmünde = 5 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.99 EUR

6.99 EUR
4 aýlar üçin 

+ 3 aý sowgat hökmünde = 7 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.99 EUR

7.99 EUR
5 aýlar üçin 

+ 4 aý sowgat hökmünde = 9 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.88 EUR

9.59 EUR
6 aýlar üçin 

+ 5 aý sowgat hökmünde = 11 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.87 EUR

11.19 EUR
7 aýlar üçin 

+ 6 aý sowgat hökmünde = 13 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.86 EUR

12.79 EUR
8 aýlar üçin 

+ 7 aý sowgat hökmünde = 15 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.85 EUR

14.39 EUR
9 aýlar üçin 

+ 8 aý sowgat hökmünde = 17 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.84 EUR

15.89 EUR
10 aýlar üçin 

+ 9 aý sowgat hökmünde = 19 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.83 EUR

17.39 EUR
11 aýlar üçin 

+ 10 aý sowgat hökmünde = 21 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.82 EUR

18.79 EUR
1 ýyl üçin 

+ 11 aý sowgat hökmünde = 23 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 0.81 EUR

 • VUCA gysgaldylan söz - üýtgewsizlik, näbellilik, çylşyrymlylyk we düşnüksizlik we "Saýlaw +" nyrhynyň funksiýalaryna goşmaça olary kesgitlemek üçin:
 • Bäş sany SDTEST jümlesine goşmaça ses berişligiňizi dörediň (soraglaryňyzy goşuň)
 • Dürli görnüşdäki jogaplary ýygnaň: Gysga jogap, abzas, san, sanawdan biri, bellik gutusy, aşak düşmek, masştabyň gaçmagy, köp sanly set, sene we wagt
 • Anketanyň netijelerini görkezmek: Diagrammalar, V.U.C.A. hasabat, Korrelýasiýa tablisasy (Talyp, Spearman tarapyndan Spiral Dynamics-iň reňkleri bilen soraglaryňyz)
 • MS Excel-e eksport: ähli soraglara jogap, V.U.C.A. hasabat, korrelýasiýa tablisasy
 • Mysallar https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca baglanyşygy arkaly
9.99 EUR
1 aý üçin 

19.48 EUR
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 EUR

27.97 EUR
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 EUR

36.96 EUR
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 EUR

45.95 EUR
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 EUR

53.95 EUR
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 EUR

61.94 EUR
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 EUR

69.93 EUR
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 EUR

77.92 EUR
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 EUR

85.91 EUR
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 EUR

93.91 EUR
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 EUR

99.9 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 EUR

 • alanını döretmek: myname.sdtest.me
 • siziň ses her özboluşly ulanylyşy döretmek: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 EUR
1 aý üçin 

3.78 EUR
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

5.67 EUR
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

7.56 EUR
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

9.45 EUR
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

11.34 EUR
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

13.23 EUR
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

15.12 EUR
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

17.01 EUR
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

18.91 EUR
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

20.8 EUR
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

22.69 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

 • Logotipiňizi V.U.C.A.-yň ähli web sahypalarynda ýerleşdiriň. Saýlawlar
 • Surat formatlary: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
1 aý üçin 

19.48 EUR
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 EUR

27.97 EUR
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 EUR

36.96 EUR
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 EUR

45.95 EUR
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 EUR

53.95 EUR
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 EUR

61.94 EUR
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 EUR

69.93 EUR
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 EUR

77.92 EUR
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 EUR

85.91 EUR
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 EUR

93.91 EUR
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 EUR

99.9 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 EUR

Tablisa raporu
 • Tablisa meýdanlary sanawy: ýyl, aý, reňk, ýurt, Dil
 • Baha Field: reňk sany
 • Bahasy bilen jemlemek: sany
 • Row Jemi Sütun Jemi% Grand Jemi% bolan%: ýaly bahasy görkez
 • Grafik: Hawa
 • MS Excel eksport No:
 • Ulanyjy gollanmasynda diýip: https://sdtest.me/faq/pivot-tables/
9.99 EUR
1 aý üçin 

19.99 EUR
2 aýlar üçin 

+ 1 aý sowgat hökmünde = 3 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 6.66 EUR

29.99 EUR
3 aýlar üçin 

+ 3 aý sowgat hökmünde = 6 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 4.99 EUR

38.99 EUR
4 aýlar üçin 

+ 5 aý sowgat hökmünde = 9 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 4.33 EUR

48.99 EUR
5 aýlar üçin 

+ 7 aý sowgat hökmünde = 12 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 4.08 EUR

58.99 EUR
6 aýlar üçin 

+ 12 aý sowgat hökmünde = 18 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 3.27 EUR

68.99 EUR
7 aýlar üçin 

+ 17 aý sowgat hökmünde = 24 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.87 EUR

76.99 EUR
8 aýlar üçin 

+ 22 aý sowgat hökmünde = 30 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.56 EUR

86.99 EUR
9 aýlar üçin 

+ 27 aý sowgat hökmünde = 36 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.41 EUR

95.99 EUR
10 aýlar üçin 

+ 32 aý sowgat hökmünde = 42 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.28 EUR

105.99 EUR
11 aýlar üçin 

+ 37 aý sowgat hökmünde = 48 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 2.2 EUR

114.99 EUR
1 ýyl üçin 

+ 48 aý sowgat hökmünde = 60 aý! 1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.91 EUR

V.U.C.A anket dizaýner
Meniň adym subdomain
meniň Logo
 • VUCA gysgaldylan söz - üýtgewsizlik, näbellilik, çylşyrymlylyk we düşnüksizlik we "Saýlaw +" nyrhynyň funksiýalaryna goşmaça olary kesgitlemek üçin:
 • Bäş sany SDTEST jümlesine goşmaça ses berişligiňizi dörediň (soraglaryňyzy goşuň)
 • Dürli görnüşdäki jogaplary ýygnaň: Gysga jogap, abzas, san, sanawdan biri, bellik gutusy, aşak düşmek, masştabyň gaçmagy, köp sanly set, sene we wagt
 • Anketanyň netijelerini görkezmek: Diagrammalar, V.U.C.A. hasabat, Korrelýasiýa tablisasy (Talyp, Spearman tarapyndan Spiral Dynamics-iň reňkleri bilen soraglaryňyz)
 • MS Excel-e eksport: ähli soraglara jogap, V.U.C.A. hasabat, korrelýasiýa tablisasy
 • Mysallar https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca baglanyşygy arkaly
9.99 EUR
1 aý üçin 

19.48 EUR
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 EUR

27.97 EUR
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 EUR

36.96 EUR
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 EUR

45.95 EUR
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 EUR

53.95 EUR
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 EUR

61.94 EUR
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 EUR

69.93 EUR
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 EUR

77.92 EUR
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 EUR

85.91 EUR
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 EUR

93.91 EUR
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 EUR

99.9 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 EUR

 • alanını döretmek: myname.sdtest.me
 • siziň ses her özboluşly ulanylyşy döretmek: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 EUR
1 aý üçin 

3.78 EUR
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

5.67 EUR
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

7.56 EUR
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

9.45 EUR
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

11.34 EUR
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

13.23 EUR
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

15.12 EUR
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

17.01 EUR
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

18.91 EUR
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

20.8 EUR
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

22.69 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

 • Logotipiňizi V.U.C.A.-yň ähli web sahypalarynda ýerleşdiriň. Saýlawlar
 • Surat formatlary: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
1 aý üçin 

19.48 EUR
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 EUR

27.97 EUR
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 EUR

36.96 EUR
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 EUR

45.95 EUR
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 EUR

53.95 EUR
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 EUR

61.94 EUR
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 EUR

69.93 EUR
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 EUR

77.92 EUR
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 EUR

85.91 EUR
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 EUR

93.91 EUR
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 EUR

99.9 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 EUR

Meniň adym subdomain
 • alanını döretmek: myname.sdtest.me
 • siziň ses her özboluşly ulanylyşy döretmek: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 EUR
1 aý üçin 

3.78 EUR
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

5.67 EUR
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

7.56 EUR
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

9.45 EUR
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

11.34 EUR
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

13.23 EUR
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

15.12 EUR
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

17.01 EUR
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

18.91 EUR
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

20.8 EUR
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

22.69 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 1.89 EUR

meniň Logo
 • Logotipiňizi V.U.C.A.-yň ähli web sahypalarynda ýerleşdiriň. Saýlawlar
 • Surat formatlary: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
1 aý üçin 

19.48 EUR
2 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.74 EUR

27.97 EUR
3 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.32 EUR

36.96 EUR
4 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.24 EUR

45.95 EUR
5 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 9.19 EUR

53.95 EUR
6 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.99 EUR

61.94 EUR
7 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.84 EUR

69.93 EUR
8 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.74 EUR

77.92 EUR
9 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.65 EUR

85.91 EUR
10 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.59 EUR

93.91 EUR
11 aýlar üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.53 EUR

99.9 EUR
1 ýyl üçin 

1 aýda hasaplamagyň peýdasy = 8.32 EUR

 • 9
999 EUR
1 ýyl üçin 

 • 10
10000 EUR
1 aý üçin 

×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?