kitap esaslanýan barlag «Spiral
Dynamics: Mastering Values, Leadership,
and Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
Hemaýatkärler

Peýdasyz guramalar üçin hünär synagy

SDTEST haýyr-sahawat guramalaryna, girdeji däl we mekdeplere arzanladyşly özüni alyp baryş modeline baha bermek üçin buýsanç gerek.


Bahalandyryşlaryň iň gowuny talap edýänlere olary öz girdejisini öz içine alýandygyny görkezýändigine düşünýäris.


Ylmy taýdan tassyklanan, hünär-hilli hil bahalaryny olaryň hem özlerinden peýdalanyp biljek islendik adamlara girip bolmagynyň bolmagyna göz ýetirýäris.


Bahalarymyz haýyr-sahawat tabşyrygy bolan guramalar üçin elýeterlidir. Bahalandyrmalar onlaýn ýagdaýda alnyp barylýar we toparlaýyn lider bahalandyryş prosesine doly gözegçilik edýär.


Bu programmanyň guramaňyza peýdaly bolup biljekdigine ynanýan bolsaňyz, haýyş edýärin doldur amalyTalaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin siziň bilen habarlaşarys.

×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?