Price


If you used the Service more than 1 (one) time, then you have individual statistics.

If you used the Service for work, then you have work statistics.

In addition, you may be interested in the general impersonal statistics of the Service from 2013 to compare individual or work results with "general trends."

To access the statistics, you need to use our software service (SaaS), which will become available after creating a Personal account.

Access to the paid tariff (s) software as a service (SaaS) is activated automatically after the bank confirms the receipt of money.

The prices for private persons
are valid until 2022-09-30 24:00 UTC (GMT)

Дата днес: 2022.09.24
База данни: 64693
Държави: 168
Моят SDT
 • Срок на действие: 1 година
 • Търсене за резултатите от теста: не повече от 3 лични еmail
 • Диаграми: диаграма на резултатите личната теста
 • Експорт в MS Excel: само плоски таблици "Графика на резултатите личната теста"
 • Експорт в MS Word: интерпретация на резултатите от изпитванията на
 • Ръководство на потребителя: https://sdtest.me/faq/tariff-i/
0.99 EUR
за 1 година 

или 0.08 EUR на месец

Моят SDT +
 • Търсене за резултатите от теста: не повече от 3 лични еmail
 • Филтри: лична еmail + една страна или един език
 • Диаграми: диаграма на резултатите личната тестове и средната стойност на цялата база данни за един избран филтър
 • Експорт в MS Excel: само плоски таблици "Графика на резултатите личната тестове и средната стойност на цялата база данни за един избран филтър (1 Държава или 1 Language)"
 • Експорт в MS Word: интерпретация на резултатите от изпитванията на
 • Ръководство на потребителя: https://sdtest.me/faq/tariff-i-plus/
0.99 EUR
за 1 месец 

1.99 EUR
за 2 месеца 

+ 1 месец като подарък = 3 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.66 EUR

2.99 EUR
за 3 месеца 

+ 3 месеца като подарък = 6 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.49 EUR

3.99 EUR
за 4 месеца 

+ 5 месеца като подарък = 9 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.44 EUR

4.99 EUR
за 5 месеца 

+ 7 месеца като подарък = 12 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.41 EUR

5.99 EUR
за 6 месеца 

+ 12 месеца като подарък = 18 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.33 EUR

6.99 EUR
за 7 месеца 

+ 17 месеца като подарък = 24 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.29 EUR

7.99 EUR
за 8 месеца 

+ 22 месеца като подарък = 30 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.26 EUR

8.99 EUR
за 9 месеца 

+ 27 месеца като подарък = 36 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.24 EUR

9.99 EUR
за 10 месеца 

+ 32 месеца като подарък = 42 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.23 EUR

10.99 EUR
за 11 месеца 

+ 37месеца като подарък = 48 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.22 EUR

11.99 EUR
за 1 година 

+ 48 месец като подарък = 60 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.19 EUR

Изследване
 • Срок на действие: 1 година
 • Филтри: имейл на участниците в проучването
 • Диаграми: диаграма на резултатите от участниците в проучването
 • Експорт в MS Excel: само плоски таблици "Графика на резултатите от тестовете" на участниците в проучването
 • Ръководство на потребителя: https://sdtest.me/faq/tariff-survey/
9.99 EUR
за 1 година 

или 0.83 EUR на месец

Изследване +
V.U.C.A анкета дизайнер
My Name Поддомейн
Моят Logo
 • Филтри: Е-мейл на участниците в проучването + една страна или един език
 • Диаграми: диаграма на резултатите от теста на участниците в проучването и средната стойност на цялата база данни за един избран филтър (1 Държава или 1 Language)
 • Експорт в MS Excel: само плоски таблици "Графика на резултатите от тестовете" на участниците в проучването и средната стойност на цялата база данни за един избран филтър (1 Държава или 1 Language)
 • Ръководство на потребителя: https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/
1.99 EUR
за 1 месец 

3.99 EUR
за 2 месеца 

+ 1 месец подарък = 3 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 1.33 EUR

4.99 EUR
за 3 месеца 

+ 2 месеца като подарък = 5 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.99 EUR

6.99 EUR
за 4 месеца 

+ 3 месеца като подарък = 7 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.99 EUR

7.99 EUR
за 5 месеца 

+ 4 месеца като подарък = 9 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.88 EUR

9.59 EUR
за 6 месеца 

+ 5 месеца като подарък = 11 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.87 EUR

11.19 EUR
за 7 месеца 

+ 6 месеца като подарък = 13 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.86 EUR

12.79 EUR
за 8 месеца 

+ 7 месеца като подарък = 15 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.85 EUR

14.39 EUR
за 9 месеца 

+ 8 месеца като подарък = 17 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.84 EUR

15.89 EUR
за 10 месеца 

+ 9 месеца като подарък = 19 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.83 EUR

17.39 EUR
за 11 месеца 

+ 10 месеца като подарък = 21 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.82 EUR

18.79 EUR
за 1 година 

+ 11 месеца като подарък = 23 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 0.81 EUR

 • VUCA е съкращение - за нестабилност, несигурност, сложност и неяснота и за тяхната идентификация в допълнение към функциите на тарифната „Анкета +“ предлага:
 • Създайте вашата анкета (добавете вашите въпроси) в допълнение към петте изявления на SDTEST
 • Събирайте отговори на различни типове: кратък отговор, параграф, номер, един от списъка, отметничките, падащото меню, падащото меню, намаляване на множествения избор, дата и час
 • Представяне на резултатите от анкетата: Графики, V.U.C.A. Доклад, Корелационна таблица (Вашите въпроси с цветовете на Спиралната Динамика от Student, Spearman)
 • Експортиране на г -жа Excel: Отговори на всички въпроси, V.U.C.A. Доклад, таблицата за корелация
 • Примери са от връзката https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca
9.99 EUR
за 1 месец 

19.48 EUR
за 2 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.74 EUR

27.97 EUR
за 3 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.32 EUR

36.96 EUR
за 4 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.24 EUR

45.95 EUR
за 5 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.19 EUR

53.95 EUR
за 6 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.99 EUR

61.94 EUR
за 7 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.84 EUR

69.93 EUR
за 8 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.74 EUR

77.92 EUR
за 9 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.65 EUR

85.91 EUR
за 10 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.59 EUR

93.91 EUR
за 11 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.53 EUR

99.9 EUR
за 1 година 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.32 EUR

 • Създаване на поддомейн: myname.sdtest.me
 • Създаване на уникални връзки за всяка от своите анкети: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 EUR
за 1 месец 

3.78 EUR
за 2 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

5.67 EUR
за 3 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

7.56 EUR
за 4 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

9.45 EUR
за 5 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

11.34 EUR
за 6 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

13.23 EUR
за 7 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

15.12 EUR
за 8 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

17.01 EUR
за 9 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

18.91 EUR
за 10 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

20.8 EUR
за 11 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

22.69 EUR
за 1 година 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

 • Поставете логото си на всички уеб страници на вашия V.U.C.A. анкети
 • Формати на изображение: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
за 1 месец 

19.48 EUR
за 2 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.74 EUR

27.97 EUR
за 3 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.32 EUR

36.96 EUR
за 4 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.24 EUR

45.95 EUR
за 5 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.19 EUR

53.95 EUR
за 6 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.99 EUR

61.94 EUR
за 7 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.84 EUR

69.93 EUR
за 8 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.74 EUR

77.92 EUR
за 9 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.65 EUR

85.91 EUR
за 10 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.59 EUR

93.91 EUR
за 11 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.53 EUR

99.9 EUR
за 1 година 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.32 EUR

PivotTables
 • Обобщена Fields списък: година, месец, Цвят, държава, език
 • Стойност на полето: Брой на Цвят
 • Обобщете Стойности От: COUNT
 • Покажи ценности като:% от Row Общо,% от Колона Общо,% от Grand Total
 • Обобщена диаграма: Да
 • Експортиране в MS Excel: Не
 • Ръководство на потребителя: https://sdtest.me/faq/pivot-tables/
9.99 EUR
за 1 месец 

19.99 EUR
за 2 месеца 

+ 1 месец подарък = 3 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 6.66 EUR

29.99 EUR
за 3 месеца 

+ 3 месеца като подарък = 6 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 4.99 EUR

38.99 EUR
за 4 месеца 

+ 5 месеца като подарък = 9 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 4.33 EUR

48.99 EUR
за 5 месеца 

+ 7 месеца като подарък = 12 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 4.08 EUR

58.99 EUR
за 6 месеца 

+ 12 месеца като подарък = 18 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 3.27 EUR

68.99 EUR
за 7 месеца 

+ 17 месеца като подарък = 24 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 2.87 EUR

76.99 EUR
за 8 месеца 

+ 22 месеца като подарък = 30 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 2.56 EUR

86.99 EUR
за 9 месеца 

+ 27 месеца като подарък = 36 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 2.41 EUR

95.99 EUR
за 10 месеца 

+ 32 месеца като подарък = 42 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 2.28 EUR

105.99 EUR
за 11 месеца 

+ 37 месеца като подарък = 48 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 2.2 EUR

114.99 EUR
за 1 година 

+ 48 месеца като подарък = 60 месеца! Възползвайте в брой за 1 месец = 1.91 EUR

V.U.C.A анкета дизайнер
My Name Поддомейн
Моят Logo
 • VUCA е съкращение - за нестабилност, несигурност, сложност и неяснота и за тяхната идентификация в допълнение към функциите на тарифната „Анкета +“ предлага:
 • Създайте вашата анкета (добавете вашите въпроси) в допълнение към петте изявления на SDTEST
 • Събирайте отговори на различни типове: кратък отговор, параграф, номер, един от списъка, отметничките, падащото меню, падащото меню, намаляване на множествения избор, дата и час
 • Представяне на резултатите от анкетата: Графики, V.U.C.A. Доклад, Корелационна таблица (Вашите въпроси с цветовете на Спиралната Динамика от Student, Spearman)
 • Експортиране на г -жа Excel: Отговори на всички въпроси, V.U.C.A. Доклад, таблицата за корелация
 • Примери са от връзката https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca
9.99 EUR
за 1 месец 

19.48 EUR
за 2 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.74 EUR

27.97 EUR
за 3 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.32 EUR

36.96 EUR
за 4 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.24 EUR

45.95 EUR
за 5 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.19 EUR

53.95 EUR
за 6 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.99 EUR

61.94 EUR
за 7 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.84 EUR

69.93 EUR
за 8 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.74 EUR

77.92 EUR
за 9 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.65 EUR

85.91 EUR
за 10 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.59 EUR

93.91 EUR
за 11 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.53 EUR

99.9 EUR
за 1 година 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.32 EUR

 • Създаване на поддомейн: myname.sdtest.me
 • Създаване на уникални връзки за всяка от своите анкети: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 EUR
за 1 месец 

3.78 EUR
за 2 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

5.67 EUR
за 3 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

7.56 EUR
за 4 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

9.45 EUR
за 5 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

11.34 EUR
за 6 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

13.23 EUR
за 7 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

15.12 EUR
за 8 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

17.01 EUR
за 9 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

18.91 EUR
за 10 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

20.8 EUR
за 11 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

22.69 EUR
за 1 година 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

 • Поставете логото си на всички уеб страници на вашия V.U.C.A. анкети
 • Формати на изображение: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
за 1 месец 

19.48 EUR
за 2 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.74 EUR

27.97 EUR
за 3 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.32 EUR

36.96 EUR
за 4 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.24 EUR

45.95 EUR
за 5 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.19 EUR

53.95 EUR
за 6 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.99 EUR

61.94 EUR
за 7 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.84 EUR

69.93 EUR
за 8 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.74 EUR

77.92 EUR
за 9 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.65 EUR

85.91 EUR
за 10 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.59 EUR

93.91 EUR
за 11 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.53 EUR

99.9 EUR
за 1 година 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.32 EUR

My Name Поддомейн
 • Създаване на поддомейн: myname.sdtest.me
 • Създаване на уникални връзки за всяка от своите анкети: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 EUR
за 1 месец 

3.78 EUR
за 2 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

5.67 EUR
за 3 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

7.56 EUR
за 4 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

9.45 EUR
за 5 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

11.34 EUR
за 6 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

13.23 EUR
за 7 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

15.12 EUR
за 8 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

17.01 EUR
за 9 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

18.91 EUR
за 10 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

20.8 EUR
за 11 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

22.69 EUR
за 1 година 

Възползвайте в брой за 1 месец = 1.89 EUR

Моят Logo
 • Поставете логото си на всички уеб страници на вашия V.U.C.A. анкети
 • Формати на изображение: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
за 1 месец 

19.48 EUR
за 2 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.74 EUR

27.97 EUR
за 3 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.32 EUR

36.96 EUR
за 4 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.24 EUR

45.95 EUR
за 5 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 9.19 EUR

53.95 EUR
за 6 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.99 EUR

61.94 EUR
за 7 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.84 EUR

69.93 EUR
за 8 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.74 EUR

77.92 EUR
за 9 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.65 EUR

85.91 EUR
за 10 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.59 EUR

93.91 EUR
за 11 месеца 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.53 EUR

99.9 EUR
за 1 година 

Възползвайте в брой за 1 месец = 8.32 EUR

×
Намерите грешка
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ правилната версия
Въведете вашия имейл по желание
Изпрати
Отказ
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO