Τιμή


Εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία περισσότερο από 1 (ένα) χρόνο, τότε έχετε μεμονωμένα στατιστικά στοιχεία.

Έχετε στατιστικά στοιχεία εργασίας εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για εργασία.

Επιπλέον, ενδέχεται να ενδιαφέρεστε για τα γενικά απρόσωπα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας από το 2013 για να συγκρίνετε τα ατομικά ή τα αποτελέσματα της εργασίας με "γενικές τάσεις".

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία λογισμικού μας (SaaS), η οποία θα είναι διαθέσιμη μετά τη δημιουργία α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.

Πρόσβαση στο λογισμικό (u -u) ως υπηρεσία (SaaS) ενεργοποιείται αυτόματα αφού η τράπεζα επιβεβαιώνει την παραλαβή των χρημάτων.

Οι τιμές για τους ιδιωτικούς
are valid until 2023-02-28 24:00 UTC (GMT)

ημερομηνία σήμερα: 2023.02.01
Βάση δεδομένων: 67683
Χώρες: 168
Μου SDT
 • Περίοδος ισχύος: 1 έτος
 • Αναζητήστε τα αποτελέσματα των δοκιμών: όχι περισσότερο από 3 προσωπικές еmail
 • Διαγράμματα: διάγραμμα των αποτελεσμάτων της προσωπικής τεστ
 • Εξαγωγή στο MS Excel: μόνο κατ πίνακες «Διάγραμμα των αποτελεσμάτων της προσωπικής τεστ»
 • Εξαγωγή στο MS Word: ερμηνεία των αποτελεσμάτων του τεστ
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/faq/tariff-i/
0.99 EUR
για 1 χρόνο 

ή 0.08 EUR ανά μήνα

Μου SDT +
 • Αναζητήστε τα αποτελέσματα των δοκιμών: όχι περισσότερο από 3 προσωπικές еmail
 • Φίλτρα: προσωπική еmail + μία χώρα ή μία γλώσσα
 • Διαγράμματα: το διάγραμμα των αποτελεσμάτων της προσωπικής δοκιμής και ο μέσος όρος του συνόλου της βάσης δεδομένων για το επιλεγμένο φίλτρο 1
 • Εξαγωγή στο MS Excel: μόνο κατ πίνακες «Διάγραμμα των αποτελεσμάτων της προσωπικής δοκιμής και ο μέσος όρος του συνόλου της βάσης δεδομένων για το ένα επιλεγμένο φίλτρο (1 Χώρα ή 1 Language)»
 • Εξαγωγή στο MS Word: ερμηνεία των αποτελεσμάτων του τεστ
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/faq/tariff-i-plus/
0.99 EUR
για 1 μήνα 

1.99 EUR
για 2 μήνες 

+ 1 μήνας δώρο = 3 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.66 EUR

2.99 EUR
για 3 μήνες 

+ 2 μήνες δώρο = 5 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.59 EUR

3.99 EUR
για 4 μήνες 

+ 3 μήνες δώρο = 7 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.57 EUR

4.99 EUR
για 5 μήνες 

+ 4 μηνών ως δώρο = 9 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.55 EUR

5.99 EUR
για 6 μήνες 

+ 5 μήνες ως δώρο = 11 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.54 EUR

6.99 EUR
για 7 μήνες 

+ 6 μήνες ως δώρο = 13 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.53 EUR

7.99 EUR
για 8 μήνες 

+ 7 μήνες, ως δώρο = 15 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.53 EUR

8.99 EUR
για 9 μήνες 

+ 8 μήνες ως δώρο = 17 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.52 EUR

9.99 EUR
για 10 μήνες 

+ 9 μήνες ως δώρο = 19 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.52 EUR

10.99 EUR
για 11 μήνες 

+ 10 μήνες, ως δώρο = 21 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.52 EUR

11.99 EUR
για 1 χρόνο 

+ 11 μήνες ως δώρο = 23 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.52 EUR

Επισκόπηση
 • Περίοδος ισχύος: 1 έτος
 • Φίλτρα: e-mail των συμμετεχόντων στην έρευνα
 • Διαγράμματα: διάγραμμα των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων στην έρευνα
 • Εξαγωγή στο MS Excel: μόνο κατ πίνακες «Διάγραμμα των αποτελεσμάτων των δοκιμών» των συμμετεχόντων στην έρευνα
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/en/faq/tariff-survey/
9.99 EUR
για 1 χρόνο 

ή 0.83 EUR ανά μήνα

Επισκόπηση +
V.U.C.A σχεδιαστής δημοσκόπηση
My Name Υποκατηγορία
Λογότυπο μου
 • Φίλτρα: e-mail του συμμετέχοντες στην έρευνα + μία χώρα ή μία γλώσσα
 • Διαγράμματα: διάγραμμα των αποτελεσμάτων των δοκιμών των συμμετεχόντων στην έρευνα και ο μέσος όρος του συνόλου της βάσης δεδομένων για ένα επιλεγμένο φίλτρο (1 Χώρα ή 1 Language)
 • Εξαγωγή στο MS Excel: μόνο κατ πίνακες «Διάγραμμα των αποτελεσμάτων των δοκιμών» των συμμετεχόντων στην έρευνα και ο μέσος όρος του συνόλου δεδομένων για ένα επιλεγμένο φίλτρο (1 Χώρα ή 1 Γλώσσα)
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/
1.99 EUR
για 1 μήνα 

3.99 EUR
για 2 μήνες 

+ 1 μήνας δώρο = 3 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.33 EUR

4.99 EUR
για 3 μήνες 

+ 2 μήνες δώρο = 5 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.99 EUR

6.99 EUR
για 4 μήνες 

+ 3 μήνες δώρο = 7 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.99 EUR

7.99 EUR
για 5 μήνες 

+ 4 μηνών ως δώρο = 9 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.88 EUR

9.59 EUR
για 6 μήνες 

+ 5 μήνες ως δώρο = 11 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.87 EUR

11.19 EUR
για 7 μήνες 

+ 6 μήνες ως δώρο = 13 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.86 EUR

12.79 EUR
για 8 μήνες 

+ 7 μήνες, ως δώρο = 15 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.85 EUR

14.39 EUR
για 9 μήνες 

+ 8 μήνες ως δώρο = 17 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.84 EUR

15.89 EUR
για 10 μήνες 

+ 9 μήνες ως δώρο = 19 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.83 EUR

17.39 EUR
για 11 μήνες 

+ 10 μήνες, ως δώρο = 21 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.82 EUR

18.79 EUR
για 1 χρόνο 

+ 11 μήνες ως δώρο = 23 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 0.81 EUR

 • Το VUCA είναι ένα ακρωνύμιο - για την αστάθεια, την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και την ασάφεια και για την αναγνώρισή τους εκτός από τις λειτουργίες του τιμολογίου "Poll +" προσφέρει:
 • Δημιουργήστε τη δημοσκόπησή σας (προσθέστε τις ερωτήσεις σας) εκτός από τις πέντε δηλώσεις SDTEST
 • Συλλέξτε απαντήσεις διαφορετικών τύπων: Σύντομη απάντηση, Παράγραφος, Αριθμός, Ένα από τη λίστα, Πλαίσια ελέγχου, Αναπτυσσόμενο μενού, Αναπτυσσόμενο μενού κλίμακας, Πλέγμα πολλαπλών επιλογών, Ημερομηνία και ώρα
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης: Charts, V.U.C.A. έκθεση, πίνακας συσχέτισης (οι ερωτήσεις σας με τα χρώματα του Spiral Dynamics από Student, Spearman)
 • Εξαγωγή στο MS Excel: απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, V.U.C.A. έκθεση, ο πίνακας συσχέτισης
 • Παραδείγματα παρέχονται από τον σύνδεσμο https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca
9.99 EUR
για 1 μήνα 

19.48 EUR
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 EUR

27.97 EUR
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 EUR

36.96 EUR
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 EUR

45.95 EUR
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 EUR

53.95 EUR
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 EUR

61.94 EUR
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 EUR

69.93 EUR
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 EUR

77.92 EUR
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 EUR

85.91 EUR
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 EUR

93.91 EUR
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 EUR

99.9 EUR
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 EUR

 • Δημιουργία subdomain: myname.sdtest.me
 • Δημιουργήστε μοναδικές συνδέσεις για κάθε μία από τις δημοσκοπήσεις σας: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 EUR
για 1 μήνα 

3.78 EUR
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

5.67 EUR
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

7.56 EUR
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

9.45 EUR
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

11.34 EUR
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

13.23 EUR
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

15.12 EUR
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

17.01 EUR
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

18.91 EUR
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

20.8 EUR
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

22.69 EUR
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

 • Τοποθετήστε το λογότυπό σας σε όλες τις ιστοσελίδες του V.U.C.A. δημοσκοπήσεις
 • Μορφές εικόνας: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
για 1 μήνα 

19.48 EUR
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 EUR

27.97 EUR
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 EUR

36.96 EUR
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 EUR

45.95 EUR
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 EUR

53.95 EUR
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 EUR

61.94 EUR
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 EUR

69.93 EUR
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 EUR

77.92 EUR
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 EUR

85.91 EUR
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 EUR

93.91 EUR
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 EUR

99.9 EUR
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 EUR

Συγκεντρωτικοί πίνακες
 • λίστα Συγκεντρωτικού Πίνακα Πεδία: Έτος, Μήνας, χρώμα, χώρα, γλώσσα
 • Πεδίο Τιμή: Καταμέτρηση των χρωμάτων
 • Συνοψίζουν Αξίες Από: COUNT
 • Δείτε τιμές Όπως:% των Row Total,% της στήλης Σύνολο,% του Grand Total
 • Γραφήματος: Ναι
 • Εξαγωγή στο MS Excel: Όχι
 • Εγχειρίδιο χρήσης: https://sdtest.me/faq/pivot-tables/
9.99 EUR
για 1 μήνα 

19.99 EUR
για 2 μήνες 

+ 1 μήνας δώρο = 3 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 6.66 EUR

29.99 EUR
για 3 μήνες 

+ 3 μήνες δώρο = 6 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 4.99 EUR

38.99 EUR
για 4 μήνες 

+ 5 μήνες δώρο = 9 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 4.33 EUR

48.99 EUR
για 5 μήνες 

+ 7 μηνών ως δώρο = 12 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 4.08 EUR

58.99 EUR
για 6 μήνες 

+ 12 μήνες ως δώρο = 18 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 3.27 EUR

68.99 EUR
για 7 μήνες 

+ 17 μήνες ως δώρο = 24 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.87 EUR

76.99 EUR
για 8 μήνες 

+ 22 μήνες, ως δώρο = 30 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.56 EUR

86.99 EUR
για 9 μήνες 

+ 27 μήνες ως δώρο = 36 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.41 EUR

95.99 EUR
για 10 μήνες 

+ 32 μήνες ως δώρο = 42 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.28 EUR

105.99 EUR
για 11 μήνες 

+ 37 μήνες, ως δώρο = 48 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 2.2 EUR

114.99 EUR
για 1 χρόνο 

+ 48 μήνες ως δώρο = 60 μήνες! Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.91 EUR

V.U.C.A σχεδιαστής δημοσκόπηση
My Name Υποκατηγορία
Λογότυπο μου
 • Το VUCA είναι ένα ακρωνύμιο - για την αστάθεια, την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και την ασάφεια και για την αναγνώρισή τους εκτός από τις λειτουργίες του τιμολογίου "Poll +" προσφέρει:
 • Δημιουργήστε τη δημοσκόπησή σας (προσθέστε τις ερωτήσεις σας) εκτός από τις πέντε δηλώσεις SDTEST
 • Συλλέξτε απαντήσεις διαφορετικών τύπων: Σύντομη απάντηση, Παράγραφος, Αριθμός, Ένα από τη λίστα, Πλαίσια ελέγχου, Αναπτυσσόμενο μενού, Αναπτυσσόμενο μενού κλίμακας, Πλέγμα πολλαπλών επιλογών, Ημερομηνία και ώρα
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων δημοσκόπησης: Charts, V.U.C.A. έκθεση, πίνακας συσχέτισης (οι ερωτήσεις σας με τα χρώματα του Spiral Dynamics από Student, Spearman)
 • Εξαγωγή στο MS Excel: απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, V.U.C.A. έκθεση, ο πίνακας συσχέτισης
 • Παραδείγματα παρέχονται από τον σύνδεσμο https://sdtest.me/faq/tariff-survey-plus/vuca
9.99 EUR
για 1 μήνα 

19.48 EUR
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 EUR

27.97 EUR
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 EUR

36.96 EUR
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 EUR

45.95 EUR
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 EUR

53.95 EUR
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 EUR

61.94 EUR
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 EUR

69.93 EUR
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 EUR

77.92 EUR
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 EUR

85.91 EUR
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 EUR

93.91 EUR
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 EUR

99.9 EUR
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 EUR

 • Δημιουργία subdomain: myname.sdtest.me
 • Δημιουργήστε μοναδικές συνδέσεις για κάθε μία από τις δημοσκοπήσεις σας: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 EUR
για 1 μήνα 

3.78 EUR
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

5.67 EUR
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

7.56 EUR
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

9.45 EUR
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

11.34 EUR
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

13.23 EUR
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

15.12 EUR
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

17.01 EUR
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

18.91 EUR
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

20.8 EUR
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

22.69 EUR
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

 • Τοποθετήστε το λογότυπό σας σε όλες τις ιστοσελίδες του V.U.C.A. δημοσκοπήσεις
 • Μορφές εικόνας: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
για 1 μήνα 

19.48 EUR
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 EUR

27.97 EUR
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 EUR

36.96 EUR
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 EUR

45.95 EUR
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 EUR

53.95 EUR
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 EUR

61.94 EUR
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 EUR

69.93 EUR
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 EUR

77.92 EUR
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 EUR

85.91 EUR
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 EUR

93.91 EUR
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 EUR

99.9 EUR
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 EUR

My Name Υποκατηγορία
 • Δημιουργία subdomain: myname.sdtest.me
 • Δημιουργήστε μοναδικές συνδέσεις για κάθε μία από τις δημοσκοπήσεις σας: myname.sdtest.me/covid2019
1.99 EUR
για 1 μήνα 

3.78 EUR
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

5.67 EUR
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

7.56 EUR
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

9.45 EUR
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

11.34 EUR
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

13.23 EUR
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

15.12 EUR
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

17.01 EUR
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

18.91 EUR
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

20.8 EUR
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

22.69 EUR
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 1.89 EUR

Λογότυπο μου
 • Τοποθετήστε το λογότυπό σας σε όλες τις ιστοσελίδες του V.U.C.A. δημοσκοπήσεις
 • Μορφές εικόνας: PNG, JPG, JPEG, WebP, BMP, GIF
9.99 EUR
για 1 μήνα 

19.48 EUR
για 2 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.74 EUR

27.97 EUR
για 3 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.32 EUR

36.96 EUR
για 4 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.24 EUR

45.95 EUR
για 5 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 9.19 EUR

53.95 EUR
για 6 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.99 EUR

61.94 EUR
για 7 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.84 EUR

69.93 EUR
για 8 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.74 EUR

77.92 EUR
για 9 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.65 EUR

85.91 EUR
για 10 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.59 EUR

93.91 EUR
για 11 μήνες 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.53 EUR

99.9 EUR
για 1 χρόνο 

Επωφεληθείτε στον αριθμό 1 μήνα = 8.32 EUR

 • 9
999 EUR
για 1 χρόνο 

 • 10
10000 EUR
για 1 μήνα 

×
Βρείτε κάποιο λάθος
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ σωστή έκδοση ΣΑΣ
Συμπληρώστε το e-mail σας όπως επιθυμείτε
Στείλετε
Ματαίωση
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
Γεια σου! Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, ήδη εξοικειωθείτε με τη δυναμική της σπειροειδούς;