Barlag 5 Tablisa we bu sözi dowam birnäçe Wariantlar ybarat.
ähmiýeti üçin her hasabatyndan saýlaň diňe 3 Görnüşleri bolan iň häzirki wagtda ylalaşýarlar.
NETIJELI LIDERI ...
yhlas okaň sözlerine dowam üçin alternatiw, haýyş edýäris saýlaň üç iň size laýyk we olary saýlaň (3):
dowam tassyklama üçin wezipeleri görmek üçin düwmeleri basyň
1 - saýlanan görnüşi ähli iň makul görkezýär:
 • Serkerde söweşijilerini bazardaky bäsdeşlerinden doly ýeňmäge alyp barýar
 • Toparyň sazlaşykly işini üpjün etmek üçin korporatiw syýasata gözegçilik edýän strateg
 • Çeýe lider, taslamalara hil taýdan täze goşandy üçin dünýä obasynyň iň oňat hünärmenlerini birleşdirýär we çekýär
 • Kakasy, iň ýokary ygtyýarly hökmünde islendik dawany çözýän işgärlere goragyny we goldawyny berýär
 • Qualityokary hünärli dolandyryjy, netijeleri gazanmak üçin kadrlary dolandyrmagyň we işewürligi ösdürmegiň iň täze häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýar
 • Parahatçylygy söýýän lider, durnukly netijelere ýetmek üçin her kim gyzgyn goldaw berýän toparda oňyn atmosfera döretmegi başarýar
 • Lider, birmeňzeş "global obada" diri galmak üçin kararlar berýär.
2 - saýlanan görnüşi 1 Wariantlar soň tertip görkezýär:
 • Serkerde söweşijilerini bazardaky bäsdeşlerinden doly ýeňmäge alyp barýar
 • Toparyň sazlaşykly işini üpjün etmek üçin korporatiw syýasata gözegçilik edýän strateg
 • Çeýe lider, taslamalara hil taýdan täze goşandy üçin dünýä obasynyň iň oňat hünärmenlerini birleşdirýär we çekýär
 • Kakasy, iň ýokary ygtyýarly hökmünde islendik dawany çözýän işgärlere goragyny we goldawyny berýär
 • Qualityokary hünärli dolandyryjy, netijeleri gazanmak üçin kadrlary dolandyrmagyň we işewürligi ösdürmegiň iň täze häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýar
 • Parahatçylygy söýýän lider, durnukly netijelere ýetmek üçin her kim gyzgyn goldaw berýän toparda oňyn atmosfera döretmegi başarýar
 • Lider, birmeňzeş "global obada" diri galmak üçin kararlar berýär.
3 - saýlanan görnüşi 2 Wariantlar soň tertip görkezýär:
 • Serkerde söweşijilerini bazardaky bäsdeşlerinden doly ýeňmäge alyp barýar
 • Toparyň sazlaşykly işini üpjün etmek üçin korporatiw syýasata gözegçilik edýän strateg
 • Çeýe lider, taslamalara hil taýdan täze goşandy üçin dünýä obasynyň iň oňat hünärmenlerini birleşdirýär we çekýär
 • Kakasy, iň ýokary ygtyýarly hökmünde islendik dawany çözýän işgärlere goragyny we goldawyny berýär
 • Qualityokary hünärli dolandyryjy, netijeleri gazanmak üçin kadrlary dolandyrmagyň we işewürligi ösdürmegiň iň täze häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýar
 • Parahatçylygy söýýän lider, durnukly netijelere ýetmek üçin her kim gyzgyn goldaw berýän toparda oňyn atmosfera döretmegi başarýar
 • Lider, birmeňzeş "global obada" diri galmak üçin kararlar berýär.
indiki

71148 netije 168 ýurtda 30836 adam üçin 7516 adamyň emele getirdi. Şahsy hasabyňyzy dörediň we PIFOT TELENDIKNLARYNY OF ANGRATLARYNY ANDYRMAK

×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?