Barlag 5 Tablisa we bu sözi dowam birnäçe Wariantlar ybarat.
ähmiýeti üçin her hasabatyndan saýlaň diňe 3 Görnüşleri bolan iň häzirki wagtda ylalaşýarlar.
MENIŇ ÇUŇŇUR YNANÇLARYNY WE GYMMATLYKLARYNY ...
yhlas okaň sözlerine dowam üçin alternatiw, haýyş edýäris saýlaň üç iň size laýyk we olary saýlaň (3):
dowam tassyklama üçin wezipeleri görmek üçin düwmeleri basyň
1 - saýlanan görnüşi ähli iň makul görkezýär:
 • Higherokary hakykatlary bilmeklige esaslanýar
 • Olar özara aragatnaşykda we goldawda içerki zerurlyk sebäpli bolup geçýär
 • Meniň energiýam we tebigatyň güýçleri meniň we tutuş adamzat üçin peýdaly netije almak üçin bir birlige birleşýär
 • Geljegi döretmek ukybymyzyň bardygyna bolan ynamlara esaslanýar
 • Hiç kime bergim ýok, ykbalymyň ýeke-täk ussady men
 • Çylşyrymly ulgamlar dünýäsinde özara täsir etmegiň düzgünleri we kadalary we olaryň arasyndaky gatnaşyklary guramak baradaky düşünjämi görkezýärler
 • Maňa maşgalamyň öňki nesillerinden we ata-babalarymdan halkymyň däp-dessurlary bilen geldiler
2 - saýlanan görnüşi 1 Wariantlar soň tertip görkezýär:
 • Higherokary hakykatlary bilmeklige esaslanýar
 • Olar özara aragatnaşykda we goldawda içerki zerurlyk sebäpli bolup geçýär
 • Meniň energiýam we tebigatyň güýçleri meniň we tutuş adamzat üçin peýdaly netije almak üçin bir birlige birleşýär
 • Geljegi döretmek ukybymyzyň bardygyna bolan ynamlara esaslanýar
 • Hiç kime bergim ýok, ykbalymyň ýeke-täk ussady men
 • Çylşyrymly ulgamlar dünýäsinde özara täsir etmegiň düzgünleri we kadalary we olaryň arasyndaky gatnaşyklary guramak baradaky düşünjämi görkezýärler
 • Maňa maşgalamyň öňki nesillerinden we ata-babalarymdan halkymyň däp-dessurlary bilen geldiler
3 - saýlanan görnüşi 2 Wariantlar soň tertip görkezýär:
 • Higherokary hakykatlary bilmeklige esaslanýar
 • Olar özara aragatnaşykda we goldawda içerki zerurlyk sebäpli bolup geçýär
 • Meniň energiýam we tebigatyň güýçleri meniň we tutuş adamzat üçin peýdaly netije almak üçin bir birlige birleşýär
 • Geljegi döretmek ukybymyzyň bardygyna bolan ynamlara esaslanýar
 • Hiç kime bergim ýok, ykbalymyň ýeke-täk ussady men
 • Çylşyrymly ulgamlar dünýäsinde özara täsir etmegiň düzgünleri we kadalary we olaryň arasyndaky gatnaşyklary guramak baradaky düşünjämi görkezýärler
 • Maňa maşgalamyň öňki nesillerinden we ata-babalarymdan halkymyň däp-dessurlary bilen geldiler
indiki

77513 netije 169 ýurtda 31528 adam üçin 7725 adamyň emele getirdi. Şahsy hasabyňyzy dörediň we PIFOT TELENDIKNLARYNY OF ANGRATLARYNY ANDYRMAK

×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?