ការធ្វើតេស្តដែលមានមូលដ្ឋានលើសៀវភៅ «Spiral
Dynamics: Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
អ្នកបយ

រក្សាសិទ្ធិនិងសិទ្ធិ


លើកលែងតែមានការចង្អុលបង្ហាញបើមិនដូច្នេះទេការចង្អុលបង្ហាញមាតិកាទាំងអស់មាននៅក្នុងគេហទំព័រគឺនៅខាងក្នុងគឺ©SDTEST។ រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង។

សិទ្ធិនិងការអនុញ្ញាតឱ្យបកប្រែនិងបង្កើតឡើងវិញ

ការទទួលបានការអនុញ្ញាតរក្សាសិទ្ធិគឺជាដំណើរការនៃការទទួលបានការយល់ព្រមពីម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិដើម្បីប្រើសម្ភារៈច្នៃប្រឌិតរបស់ម្ចាស់។ ការទទួលបានការអនុញ្ញាតច្រើនតែហៅថា "ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ" នៅពេលអ្នកមានការអនុញ្ញាតអ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រើការងារ។

ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ

អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកប្រើប្រាស់និងឱកាសផ្សេងទៀតក្នុងការទិញនិងប្រើប្រាស់ SDTEST សមា្ភារៈរក្សាសិទ្ធិនៅខាងក្នុងសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលការបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយអាចរកបានដោយការទាក់ទង SDTEST។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីនីតិវិធីនៃការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងសូមផ្ញើទៅ copyright@sdtest.me.

សេចក្ដីអនុហ្ញាត
 
ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើ SDTEST សមា្ភារៈក្រៅពីការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននៅលើមូលដ្ឋានមានកំណត់អ្នកត្រូវតែ សំបុត្រទៅ copyright@sdtest.me. SDTEST ពិនិត្យឡើងវិញនូវសំណើនីមួយៗដោយផ្អែកលើករណីនីមួយៗហើយអាចឬមិនយល់ព្រមលើសំណើរបស់អ្នកតាមការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួន។ សូមអនុញ្ញាតឱ្យមានរយៈពេល 4-6 សប្តាហ៍សម្រាប់សំណើរបស់អ្នកដែលត្រូវបានដំណើរការ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងផ្ញើអ៊ីមែលសំណើរបស់អ្នកពីខាងក្រៅនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាវាគឺជា "សំណើការអនុញ្ញាតអន្តរជាតិ" ក្នុងប្រធានបទប្រធានបទដើម្បីជួយយើងក្នុងការបញ្ជូនសំណើរបស់អ្នកទៅអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការស្នើសុំរបស់អ្នក។

ការរក្សាសិទ្ធិឬការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាការងាររបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើឱ្យមាននៅលើគេហទំព័រតាមរបៀបដែលបង្កើតការរំលោភបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកត្រូវបានរំលោភលើការតភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រសូមផ្តល់ឱ្យ copyright@sdtest.me ព័ត៌មានខាងក្រោម:
(1) ហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិចឬរូបវន្តរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃការរក្សាសិទ្ធិឬការប្រាក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត។
(2) ការពិពណ៌នាអំពីការងាររក្សាសិទ្ធិឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតដែលអ្នកអះអាងថាត្រូវបានរំលោភបំពាន។
(3) ការពិពណ៌នាអំពីកន្លែងដែលសម្ភារៈដែលអ្នកអះអាងថាកំពុងរំលោភមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសេវាកម្ម។
(4) អាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។
(5) សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកដែលអ្នកមានជំនឿល្អដែលថាការប្រើប្រាស់ដែលមានជម្លោះនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាភ្នាក់ងារភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនឬច្បាប់ឡើយ។ និង
(6) សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកដែលបានទទួលការពិន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Perjury ដែលព័ត៌មានខាងលើនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អ្នកគឺត្រឹមត្រូវហើយអ្នកគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬទទួលបានកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។
×
អ្នករកឃើញកំហុសមួយ
ស្នើកំណែត្រឹមត្រូវរបស់អ្នក
បញ្ចូលអ៊ីមែលរបស់អ្នកដូចដែលអ្នកចង់បាន
ផ្ញើ
បោះបង់
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
សួស្តី! ខ្ញុំសូមសួរអ្នកតើអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ពីសក្ដានុពលវង់ស៊ីឡាំទេ?