ការធ្វើតេស្តដែលមានមូលដ្ឋានលើសៀវភៅ «Spiral
Dynamics: Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
អ្នកបយ

ព័ត៌មានអំពីការទូទាត់សម្រាប់សេវាកម្ម


សេវាកម្មអ៊ិនធឺរណែត "ការធ្វើតេស្តឌីណាមិកវង់ឌីណាល់" គឺឥតគិតថ្លៃ។

អ្នកបង់សម្រាប់តែការចូលប្រើប៉ុណ្ណោះ ស្ថិតិ.

ប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តទទួលយកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសប្បុរសធម៌ក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះហើយយើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការសាកល្បង។×
អ្នករកឃើញកំហុសមួយ
ស្នើកំណែត្រឹមត្រូវរបស់អ្នក
បញ្ចូលអ៊ីមែលរបស់អ្នកដូចដែលអ្នកចង់បាន
ផ្ញើ
បោះបង់
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
សួស្តី! ខ្ញុំសូមសួរអ្នកតើអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ពីសក្ដានុពលវង់ស៊ីឡាំទេ?