тест по книзі «Спиральная динамика.
Управляя ценностями, лидерством и
изменениями в XXI веке»
(ISBN 978-5-91171-026-2)
Спонсори

Політика конфіденційності


Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-сервіс «Тест по Спіральній динаміці» (далі Інтернет-сервіс), розташований на доменному імені sdtest.me, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-сервісу.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМIНIВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-сервісу (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені на управління сайтом особи, що діють від імені фізичної особи Косенко Валерія Миколайовича, які організовують і (або) здійснють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або визначеної фізичній особі (суб`єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов`язкове для дотримання Оператором або іншим, хто отримав доступ до персональних даних особи, вимога - не допускати їх поширення без згоди суб`єкта персональних даних або наявності іншого законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-сервісу (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-сервісу.

1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп`ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп`ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Інтернет-сервісу означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-сервісу.

2.3.Дійсна Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-сервісу «Тест по Спіральній динаміці». Інтернет-сервіс не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті інтернет-сервісу.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-сервісу.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Дійсна Політика конфіденційності встановлює зобов`язання Адміністрації сайту інтернет-сервісу щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при використанні сайту інтернет-сервісу.

3.2. Персональні дані, дозволені на обробку в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення веб-форми на Сайті інтернет - сервісу «Тест по Спіральній динаміці» при завершенні заповнення тесту і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.2. показник, ім'я, прізвище та e-mail - із соціальної мережі (Facebook, Linkedin), з авторизацією для створення особистого облікового запису.

3.3. Інтернет-сервіс захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель"):

- IP адреса;
- інформація з cookies;
- інформація про браузер (чи іншої програми, яка дає доступ до показу реклами);
- час доступу;
- адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
- реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-сервісу, що вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет-сервіс здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша особиста інформація не обумовлена ​​вище (використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

3.5. Запит на видалення даних користувача:

3.5.1. Користувач самостійно керує своїми даними. Щоб дізнатися, як видалити дані користувача, перегляньте FAQ.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача, Адміністрація сайту інтернет-сервісу може використовувати в цілях:
4.1.1. Встановлення з Користувачем зворотнього зв`язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту інтернет-сервісу, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.2. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.3. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.4. Створення облікового запису для входу в Особистий кабінет, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.5. Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про результати тестування.

4.1.6. Обробки і отримання платежів.

4.1.7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов`язаних з використанням Сайту інтернет-сервісу.

4.1.8. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень сервісу, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-сервісу або від імені партнерів Інтернет-сервісу.

4.1.9. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.10. Надання доступ Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-сервісів з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, операторам електрозв`язку, виключно з метою виконання заявок Користувача, оформлених на Сайті інтернет-сервісу «Тест по Спіральній динаміці», включаючи доставку паперового варіанту результатів тестування.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади США тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством США.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРIН

6.1. Користувач зобов`язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-сервісу.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов`язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб`єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов`язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв`язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства США, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРIШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення в суд з позивом у суперечках, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-сервісу і Адміністрацією сайту, обов`язковим є пред`явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).

8.2 .Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні згоди, суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства США.

8.4. До цієї Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство США.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дійсну Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-сервісу, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на адресу confidentiality@sdtest.me.

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сайті sdtest.me.
×
ВИ ЗНАЙШЛИ ПОМИЛКУ
ЗАПРОПОНУЙТЕ СВІЙ ПРАВИЛЬНИЙ ВАРІАНТ
Вкажить ваш е-mail за бажанням
Відправити
Скасувати
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
Привіт! Дозвольте запитати, Ви вже знайомі зі Спіральною Динамікою?