စာအုပ်အခြေစိုက်စမ်းသပ် «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
စပွန်ဆာ

လျှို့ဝှက်မူဝါဒ


ဤလျှို့ဝှက်ချက်ပေါ်လစီ ("လျှို့ဝှက်ချက်ပေါ်လစီ" ဟုရည်ညွှန်းထားသော "ဤနေရာတွင်" spiral dynamics test "(အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု" (အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုတွင်ရည်ညွှန်းသည်) တွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည် sdtest.me အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းအသုံးပြုသူအကြောင်းလက်ခံနိုင်သည်။

1. စည်းကမ်းချက်များကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

1.1 ။ အောက်ပါဝေါဟာရများကိုဤလျှို့ဝှက်ချက်မူဝါဒတွင်အသုံးပြုသည်။
1.1.1 ။ "အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှု၏ 0 ဘ်ဆိုဒ်၏ 0 ဘ်ဆိုဒ် (ဆိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်)" ဟုလူပုဂ္ဂိုလ် Valeriy Kosenko ကိုယ်စားပြုရေးဆွဲခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပြုလုပ်သောဘ 0 ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ, လုပ်ငန်းများ၌ပြုလုပ်ရန်အချက်အလက်များ, အချက်အလက်များကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်လုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များ, လုပ်ဆောင်ချက်များ (စစ်ဆင်ရေး) ။
1.1.2 ။ "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်" - ဖော်ထုတ်သို့မဟုတ်ဖော်ထုတ်သည့်သဘာဝလူတစ် ဦး အားတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်သောသတင်းအချက်အလက်များ (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အကြောင်းအရာ) ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်သောသတင်းအချက်အလက်များ။
1.1.3 ။ "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပြုလုပ်ခြင်း" ဆိုသည်မှာမည်သည့်အရေးယူမှု (စစ်ဆင်ရေး) (သို့) လုပ်ဆောင်မှုများ (စစ်ဆင်ရေး) သည်အလိုအလျောက်စုဆောင်းခြင်း, မှတ်တမ်းတင်ခြင်း, စနစ်တကျစုဆောင်းခြင်း, သိုလှောင်ခြင်း, သိုလှောင်ခြင်း, မွမ်းမံခြင်း, မွမ်းမံခြင်း, , အသုံးပြုမှု, လွှဲပြောင်းခြင်း (ဖြန့်ဖြူးခြင်း, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, ဝင်ရောက်ခြင်း, ဝင်ရောက်ခြင်း), ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖျက်ဆီးခြင်း, ပိတ်ဆို့ခြင်း,
1.1.4 .4 ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်သို့မဟုတ်အခြားဥပဒေရေးရာနေရာများ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလက်လှမ်းမီရန်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကိုရယူရန်အတွက်မသင်မနေရသူအတွက်မသင်မနေရသူအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်ခြင်း။
1.1.5 ။ "အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ (အသုံးပြုသူအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်)" သည်အင်တာနက်မှတဆင့် 0 က်ဘ်ဆိုက်ကို 0 င်ရောက်ပြီးအင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသောသူဖြစ်သည်။
1.1.6 ။ "Cookies" သည်ဝက်ဘ်ဆာဗာတစ်ခုမှပေးပို့သောဒေ 0 င်ကွက်ငယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး 0 က်ဘ်ဆိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏စာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါဝက်ဘ်ဆာဗာတွင်ဝက်ဘ်ဆာဗာသို့ 0 က်ဘ်ဆိုက်ဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာဆာသီးသို့ပို့သည်။
1.1.7 .7 ။ "IP-address" သည် IP protocol ကို အသုံးပြု. ကွန်ပျူတာကွန်ယက်ရှိ Node တစ်ခု၏ထူးခြားသောကွန်ယက်လိပ်စာဖြစ်သည်။

2. အထွေထွေပြ provisions ္ဌာန်းချက်များ

2.1 ။ အသုံးပြုသူ၏အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူ၏အသုံးပြုမှုသည်ဤလျှို့ဝှက်ချက်မူဝါဒနှင့်သုံးစွဲသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များကိုလက်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
2.2 ။ လျှို့ဝှက်ထားသည့်မူဝါဒများ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်သဘောမတူညီလျှင်အသုံးပြုသူသည်အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမသုံးပါနှင့်။
2.3. ဤလျှို့ဝှက်ချက်မူဝါဒမူဝါဒမူဝါဒသည်အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှု၏ 0 ဘ်ဆိုဒ်၏ 0 က်ဘ်ဆိုက်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုသည်မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ တတိယပါတီ၏ 0 ဘ်ဆိုဒ်များသည်အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်လင့်ခ်များကို နှိပ်. ကလစ်နှိပ်နိုင်သည်။
2.4 ။ ဆိုက်အုပ်ချုပ်ရေးသည်အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုသူမှပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏စစ်မှန်မှုကိုအတည်မပြုပါ။

2. လျှို့ဝှက်ထားသည့်မူဝါဒ၏ဘာသာရပ်

3.1 ။ ဤလျှို့ဝှက်ချက်မူဝါဒသည်အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှု၏ 0 ဘ်ဆိုဒ်၏ 0 ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါအသုံးပြုသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအတွက်အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် 0 က်ဘ်ဆိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ 0 က်ဘ်ဆိုက်၏တာဝန်ဝတ္တရားများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုပြုလုပ်သည် ။
3.2 ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဤလျှို့ဝှက်ချက်ပေါ်လစီအရလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောဤလျှို့ဝှက်ချက်ပေါ်လစီသည်အောက်ပါအချက်အလက်များပါ 0 င်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တစ်ခုဖွင့်သောအခါသို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ဝက်ဘ်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူမှပေးသည် -
3.2.1 ။ အီးမေးလ်လိပ်စာ;
3.2.2 ။ အညွှန်း, ပထမအမည်, နောက်ဆုံးအမည်နှင့်အီးမေးလ် - လူမှုကွန်ယက် (Facebook, LinkedIn) မှကိုယ်ပိုင်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
3.3 ။ အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုသည်ကြော်ငြာယူနစ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အလိုအလျောက်ကူးစက်သည့်အချက်အလက်များကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးစာရင်းအင်းစနစ် script script (pixel ") ကိုလည်ပတ်နေသည့်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုသောအခါ။
- အိုင်ပီလိပ်စာ,
- cookies များထံမှသတင်းအချက်အလက်,
- ဘရောင်ဇာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက် (သို့မဟုတ်ကြော်ငြာခြင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်အခြားပရိုဂရမ်များ),
- အချိန်ကိုရယူရန်,
- ကြော်ငြာယူနစ်တည်ရှိသည့်စာမျက်နှာ၏လိပ်စာ,
- ရည်ညွှန်း (ယခင်စာမျက်နှာ၏လိပ်စာ) ။
3.3.1 ။ cookies များကို disable လုပ်ခြင်းသည်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည့်အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုကဏ္ site ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးမ 0 င်နိုင်ပါ။
3.3.2 ။ အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုသည်၎င်း၏ visitors ည့်သည်များ၏ IP လိပ်စာများနှင့် ပတ်သက်. ကိန်းဂဏန်းများကိုစုဆောင်းသည်။ ဤအချက်အလက်သည်နည်းပညာဆိုင်ရာငွေပေးချေမှု၏တရားဝင်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နည်းပညာဆိုင်ရာပြ problems နာများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဖြေရှင်းရန်အသုံးပြုသည်။
3.4 ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ (browsers နှင့် operating systems များအသုံးပြုသောစနစ်များ) သည် CL တွင်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းများကိုလုံခြုံစိတ်ချမှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းများကိုလုံခြုံမှုမရှိခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ 5.2 ။ နှင့် 5.3 ။ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်မူဝါဒ။
3.5 ။ အသုံးပြုသူအချက်အလက်ပယ်ဖျက်ခြင်းကိုတောင်းဆိုပါ။
3.5.1 ။ အသုံးပြုသူသည်မိမိ၏အချက်အလက်များကိုလွတ်လပ်စွာစီမံသည်။ ဖတ် အပေြာင်း မကြာခဏမေးသော်မေးခွန်းများကို အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုဖျက်ရန်.

4. သုံးစွဲသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များ

4.1 ။ အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှု 0 န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုသည်အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
4.1.1 ။ အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှု 0 ဘ်ဆိုဒ်များအသုံးပြုခြင်း, သုံးစွဲသော 0 န်ဆောင်မှုများ,
4.1.2 ။ လုံခြုံရေးနှင့်လိမ်လည်မှုကာကွယ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသူတည်နေရာ၏အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်။
4.1.3 ။ အသုံးပြုသူမှပေးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏စစ်မှန်မှုနှင့်ပြည့်စုံမှုကိုအတည်ပြုခြင်း။
4.1.4 ။ အသုံးပြုသူသည်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်သဘောတူထားသည့်ကိုယ်ပိုင် 0 င်ရောက်ရန်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်။
4.1.5 ။ စမ်းသပ်ခြင်း၏ရလဒ်များနှင့်ပတ်သက်။ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ၏အကြောင်းကြားစာ။
4.1.6 ။ ငွေပေးချေမှုနှင့်လက်ခံရရှိခြင်း။
4.1.7 ။ အသုံးပြုသူအားအင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုနေရာအသုံးပြုမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြ problems နာများ၌ထိရောက်သောဖောက်သည်နှင့်နည်းပညာအထောက်အပံ့များဖြင့်ပေးအပ်ခြင်း။
4.1.8 ။ အသုံးပြုသူအားသူ၏ခွင့်ပြုချက်, 0 န်ဆောင်မှုအသစ်များ, အထူးကမ်းလှမ်းချက်များ,
4.1.9 ။ အသုံးပြုသူ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
4.1.10 ။ ထုတ်ကုန်များ, နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့် 0 န်ဆောင်မှုများကိုရယူရန်အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုမိတ်ဖက်များ၏ 0 န်ဆောင်မှုများသို့အသုံးပြုသူအား 0 င်ရောက်ခွင့်ပြုပါ။

5. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်း၏နည်းလမ်းများနှင့်စည်းကမ်းချက်များ

5.1 ။ သုံးစွဲသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်းသည်မည်သည့်အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲအလိုအလျောက်အချက်အလက်များ အသုံးပြု. သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်ဥပဒေရေးရာနည်းလမ်းဖြင့်မဆိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
5.2 ။ အသုံးပြုသူသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတတိယပါတီများအားတတိယပါတီများအားတတိယပါတီများသို့လွှဲပြောင်းပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ၏စက္ကူဗားရှင်း။
5.3 ။ အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို USA အစိုးရ၏အစိုးရ၏တရားဝင်အလောင်းများကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်သာမက USA ၏ဥပဒေများမှဖွဲ့စည်းထားသည့်အစဉ်အဆက်များသို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
5.4 ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ခြင်းတွင်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်ရေးသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ခြင်းအကြောင်းအသုံးပြုသူအားအသုံးပြုသူအားအကြောင်းကြားသည်။
5.5 ။ ဆိုက်မရှိအုပ်ချုပ်ရေးသည်အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိသောသို့မဟုတ်မတော်တဆလက်ရာများကိုခွင့်ပြုချက်မရှိသော, ဖျက်ဆီးခြင်း, ပိတ်ဆို့ခြင်း, ပိတ်ဆို့ခြင်း, ကူးယူခြင်း, ကူးယူခြင်း, ကူးယူခြင်း, ကူးယူခြင်း, ကူးယူခြင်း, ကူးယူခြင်း, ကူးယူခြင်း,
5.6 ။ အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုများသို့မဟုတ်အခြားဆိုးကျိုးများကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုများသို့မဟုတ်အခြားဆိုးကျိုးများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအစီအမံများအားလုံးကိုလိုအပ်သည်။

6. ပါတီများ၏တာဝန်ဝတ္တရား

6.1 ။ အသုံးပြုသူသည်တာဝန်ရှိသည်
6.1.1 ။ အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပါ။
6.1.2 ။ ဤအချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲရန်အတွက်ပေးထားသောအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။

6.2 ။ ဆိုက်အုပ်ချုပ်ရေးသည်တာဝန်ရှိသည် -
6.2.1 ။ ဤလျှို့ဝှက်ချက်ပေါ်လစီ၏အပိုဒ် 4 တွင်ဖော်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တစ်ခုတည်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပါ။
6.2.2 ။ CL မှလွဲ. အသုံးပြုသူ၏အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုမရောင်းခြင်း, ဖလှယ်ခြင်းမပြုဘဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်ထားရန်မလွယ်ကူစေရန်သေချာစေရန်, 5.2 ။ နှင့် 5.3 ။ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်မူဝါဒ။
6.2.3 ။ လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်ဤကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုသောအသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကာကွယ်ရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ပါ။
6.2.4 ။ သုံးစွဲသူသို့မဟုတ်သူ၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုထားသောခန္ဓာကိုယ်၏တောင်းဆိုချက်အရကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသို့မဟုတ်တရားမ 0 င်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရန်အတွက်သူ၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုထားသောခန္ဓာကိုယ်၏တောင်းဆိုချက်အရသက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုသူနှင့်သက်ဆိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုပိတ်ဆို့ရန် လုပ်ရပ်များ။

7. ပါတီများ၏တာဝန်

7.1 ။ မပြည့်စုံသော 0 က်ဘ်ဆိုက်အုပ်ချုပ်ရေးသည် CL ၏ဥပဒေများ မှလွဲ. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအလွဲသုံးစားမှုနှင့် ပတ်သက်. သုံးစွဲသူ၏အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆုံးရှုံးမှုအတွက်သုံးစွဲသူဆုံးရှုံးမှုအတွက်တာ 0 န်ယူရမည်။ 5.2 ။ , 5.3 ။ နှင့် 7.2 ။ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်မူဝါဒ။
7.2 ။ လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ခြင်းတွင်ဆိုဒ်အုပ်ချုပ်ရေးသည်ဤလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များရှိပါက 0 က်ဘ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်တာဝန်မရှိပါ။
7.2.1 ။ ၎င်း၏ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်မတိုင်မီအများပြည်သူပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။
7.2.2 ။ ၎င်းကိုဆိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှလက်ခံရရှိသည်အထိတတိယပါတီမှရရှိခဲ့သည်။
7.2.3 ။ ၎င်းကိုအသုံးပြုသူ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။

8. အငြင်းပွားမှုများအခြေချ

8.1 ။ အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှု 0 က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူအပေါ်အသုံးပြုသူအကြားဆက်ဆံရေးမှပေါ်ပေါက်လာသောအငြင်းပွားမှုများအတွက်တရားရုံးသို့လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီတရားရုံးသို့လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီ,
8.2 ။ ပြောဆိုချက်ကိုလက်ခံသူသည်ပြောဆိုချက်ကိုလက်ခံရရှိသည့် နေ့မှစ. ပြက္ခဒိန်ရက် 30 အတွင်းရှိပြက္ခဒိန်ရက် 30 အတွင်းလျှောက်ထားသူအားပြောဆိုချက်ကိုစစ်ဆေးမှု၏ရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုချက်ကိုရေးသားခြင်းဖြင့်အကြောင်းကြားစာကိုအကြောင်းကြားရမည်။
8.3 ။ အကယ်. သဘောတူညီချက်မရောက်ရှိပါကအငြင်းပွားမှုကို USA ၏လက်ရှိဥပဒေနှင့်အညီတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်များသို့လွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်။
8.4 ။ ဤလျှို့ဝှက်ချက်ပေါ်လစီနှင့်အသုံးပြုသူနှင့် 0 က်ဘ်ဆိုက်အစိုးရအကြားဆက်ဆံရေးသည်အမေရိကန်၏လက်ရှိဥပဒေကိုကျင့်သုံးသည်။

9. အပိုဆောင်းအခြေအနေများ

9.1 ။ ဆိုက်အုပ်ချုပ်ရေးသည်အသုံးပြုသူ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲဤလျှို့ဝှက်ချက်မူဝါဒကိုပြောင်းလဲရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
9.2 ။ လျှို့ဝှက်ထားသည့်မူဝါဒ၏နောက်ဆုံးထုတ်ပေါ်လစီတွင်မထောက်ပံ့လျှင်အင်တာနက် 0 န်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်ထားသည့် အချိန်မှစ. လျှို့ဝှက်ထားသည့်မူဝါဒအသစ်သည်သက်ရောက်သည်။
9.3 ။ ဤသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒနှင့်ပတ်သက်သောအကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုလိပ်စာသို့တင်ပြသင့်သည် confidentiality@sdtest.me.
9.4 ။ လက်ရှိလျှို့ဝှက်ထားသည့်မူဝါဒကို 0 က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရနိုင်သည် sdtest.me.

×
အမှားသင်ရှာ
သင့်အမှန်အကန် VERSION အဆိုပြု
အလိုရှိသောအဖြစ်သင့်က e-mail ကိုရိုက်ထည့်ပါ
Send
Cancel
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
ဟိုင်း! ငါ့ကိုမေးပါရစေ, လိမ်ပြောခြင်းနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့ပြီးပြီလား။