წიგნი ეფუძნება ტესტი «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
სპონსორები

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდგომში მოიხსენიება, როგორც "კონფიდენციალურობის პოლიტიკა") ეხება ყველა ინფორმაციას, რომელსაც ინტერნეტ სერვისი "სპირალური დინამიკის ტესტი" (შემდგომში მოიხსენიება როგორც ინტერნეტ სერვისი), რომელიც მდებარეობს დომენის სახელზე sdtest.me შეგიძლიათ მიიღოთ მომხმარებლის შესახებ ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტის გამოყენების დროს.

1. ტერმინების განმარტება

1.1. შემდეგი პირობები გამოიყენება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში:
1.1.1. "ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტის ადმინისტრირება (შემდგომში მოიხსენიება, როგორც საიტის ადმინისტრაცია)" - ვებსაიტის მართვის უფლებამოსილ პირებს, ვალერი კოზენკოს სახელით მოქმედებენ, რომლებიც ორგანიზებას ან / და ასრულებენ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას და დაადგინეთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების, დამუშავების მონაცემების, მოქმედებების (ოპერაციების) დამუშავების მიზნები.
1.1.2. "პერსონალური მონაცემები" - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ეხება პირდაპირ ან ირიბად იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებულ ბუნებრივ პირს (პერსონალური მონაცემების სუბიექტი).
1.1.3. "პერსონალური მონაცემთა დამუშავება" ნიშნავს ნებისმიერი მოქმედება (ოპერაცია) ან მოქმედებების (ოპერაციების) ნაკრები, რომელიც შესრულებულია ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენებით ან პირადი მონაცემებით ამგვარი საშუალებების გამოყენების გარეშე, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, განახლება (განახლება, მოდიფიკაცია), მოპოვება , გამოყენება, გადაცემა (განაწილება, უზრუნველყოფა, წვდომა), დეპერსონალიზაცია, ბლოკირება, წაშლა, პირადი მონაცემების განადგურება.
1.1.4. "პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა" - სავალდებულო მოთხოვნა ოპერატორის ან სხვა პირისათვის, რომელსაც აქვს პირადი მონაცემების წვდომა, რათა თავიდან აიცილოს მათი გავრცელება პირადი მონაცემების ან სხვა იურიდიული საფუძვლების თანხმობის გარეშე.
1.1.5. "ინტერნეტ სერვისის მომხმარებელი (შემდგომში მოიხსენიება როგორც მომხმარებელი)" არის ადამიანი, რომელსაც ვებგვერდზე აქვს წვდომა ინტერნეტით და ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტზე.
1.1.6. "Cookies" არის ვებ სერვერის მიერ გაგზავნილი მონაცემების მცირე ნაწილი და ინახება მომხმარებლის კომპიუტერზე, რომელსაც ვებ - კლიენტი ან ვებ - ბრაუზერი უგზავნის ვებ სერვერზე ყოველ ჯერზე HTTP მოთხოვნით, როდესაც ცდილობს გახსნას შესაბამისი ვებსაიტის გვერდი.
1.1.7. "IP-Address" არის კვანძის უნიკალური ქსელის მისამართი კომპიუტერულ ქსელში, რომელიც აშენებულია IP პროტოკოლის გამოყენებით.

2. ზოგადი დებულებები

2.1. მომხმარებლის მიერ ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტის გამოყენება ნიშნავს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიღებას და მომხმარებლის პირადი მონაცემების დამუშავების პირობებს.
2.2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებთან უთანხმოების შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა შეწყვიტოს ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტის გამოყენება.
2.3. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ ინტერნეტ სერვისის ვებგვერდზე "სპირალური დინამიკის ტესტი". ინტერნეტ სერვისი არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ვებსაიტებზე, რომლებზეც მომხმარებელს შეუძლია დააჭიროს ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტზე არსებულ ბმულებს.
2.4. საიტის ადმინისტრაცია არ ამოწმებს ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტის მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების ნამდვილობას.

3. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანი

3.1. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ადგენს ინტერნეტ სერვისის საიტის ადმინისტრირების ვალდებულებებს არ გამჟღავნებისა და რეჟიმის უზრუნველსაყოფად პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დასაცავად, რომელსაც მომხმარებელი უზრუნველყოფს საიტის ადმინისტრირების მოთხოვნით ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტის გამოყენებისას .
3.2. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დამუშავებისთვის უფლებამოსილი პერსონალური მონაცემები უზრუნველყოფს მომხმარებელს ვებ - ფორმის შევსებით "Spiral Dynamics Test" ვებსაიტზე, როდესაც ტესტი დასრულებულია ან პირადი ანგარიშის შექმნით - რომელიც მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
3.2.1. ელექტრონული მისამართი;
3.2.2. ინდიკატორი, სახელი, გვარი და ელექტრონული ფოსტა - სოციალური ქსელიდან (Facebook, LinkedIn), პირადი ანგარიშის შექმნის უფლებამოსილებით.
3.3. ინტერნეტ სერვისი იცავს მონაცემებს, რომლებიც ავტომატურად გადადის სარეკლამო ერთეულების ნახვის პროცესში და როდესაც ეწვიეთ გვერდებს, რომლებიც სტატისტიკური სისტემის სკრიპტს აწარმოებენ ("პიქსელი"):
- IP მისამართი;
- ინფორმაცია ქუქი -ფაილებისგან;
- ინფორმაცია ბრაუზერის შესახებ (ან სხვა პროგრამები, რომლებიც უზრუნველყოფს რეკლამირების ჩვენებას);
- წვდომის დრო;
- გვერდის მისამართი, რომელზეც განთავსებულია სარეკლამო განყოფილება;
- რეფერენტი (წინა გვერდის მისამართი).
3.3.1. ქუქი -ფაილების გამორთვამ შეიძლება გამოიწვიოს ინტერნეტ სერვისის საიტის ნაწილებზე წვდომის შეუძლებლობა, რომლებიც მოითხოვს ავტორიზაციას.
3.3.2. ინტერნეტ სერვისი აგროვებს სტატისტიკას მისი ვიზიტორების IP მისამართების შესახებ. ეს ინფორმაცია გამოიყენება ტექნიკური პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მოსაგვარებლად, ფინანსური გადასახადების კანონიერების გასაკონტროლებლად.
3.4. ნებისმიერი სხვა პირადი ინფორმაცია, რომელიც არ არის მითითებული ზემოთ (ბრაუზერები და გამოყენებული ოპერაციული სისტემები და ა.შ.) ექვემდებარება უსაფრთხო შენახვას და არა განაწილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოცემულია Cl. 5.2. და 5.3. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
3.5. მოითხოვეთ მომხმარებლის მონაცემების წაშლა:
3.5.1. მომხმარებელი თავის მონაცემებს დამოუკიდებლად მართავს. კითხვა განსაზღვრული არ Ხშირად დასმული შეკითხვები როგორ წაშალოთ მომხმარებლის მონაცემები.

4. მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის შეგროვების მიზნები

4.1. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები ინტერნეტ სერვისის საიტის ადმინისტრირებას შეუძლია შემდეგი მიზნებისათვის:
4.1.1. მომხმარებელთან უკუკავშირის შექმნა, შეტყობინებების გაგზავნის ჩათვლით და ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მომსახურების გაწევის, მოთხოვნების და მომხმარებლის მიერ პროგრამების დამუშავების შესახებ.
4.1.2. მომხმარებლის ადგილმდებარეობის განმარტებები უსაფრთხოებისა და თაღლითობის პროფილაქტიკისთვის.
4.1.3. მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების ნამდვილობისა და სისრულის დადასტურება.
4.1.4. ანგარიშის შექმნა პირად კაბინეტში შესასვლელად, თუ მომხმარებელი შეთანხმდა, რომ შექმნას ანგარიში.
4.1.5. ინტერნეტ სერვისის მომხმარებლის შეტყობინებები ტესტირების შედეგების შესახებ.
4.1.6. გადახდების დამუშავება და მიღება.
4.1.7. მომხმარებელს ეფექტური კლიენტის და ტექნიკური დახმარების გაწევა ინტერნეტ სერვისის საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში.
4.1.8. მომხმარებელს მიაწოდოს მისი თანხმობა, მომსახურების განახლებები, სპეციალური შეთავაზებები, გაზეთები და სხვა ინფორმაცია ინტერნეტ სერვისის სახელით ან ინტერნეტ სერვისის პარტნიორების სახელით.
4.1.9. სარეკლამო საქმიანობის განხორციელება მომხმარებლის თანხმობით.
4.1.10. მომხმარებელს მიანიჭეთ ინტერნეტ სერვისის პარტნიორების საიტებზე ან სერვისებზე, რომ მიიღოთ პროდუქტები, განახლებები და მომსახურება.

5. პირადი ინფორმაციის დამუშავების მეთოდები და პირობები

5.1. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ყოველგვარი ვადის გარეშე, ნებისმიერი იურიდიული გზით, მათ შორის პერსონალური მონაცემების ინფორმაციის სისტემებში, ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენებით ან ასეთი საშუალებების გამოყენების გარეშე.
5.2. მომხმარებელი თანახმაა, რომ საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს გადაიტანოს პერსონალური მონაცემები მესამე პირებს, კერძოდ, სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებს, მხოლოდ მომხმარებლის მოთხოვნის შესრულების მიზნით, გაცემულია ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტზე "Spiral Dynamics Test", მათ შორის, მათ შორის ტესტის შედეგების ქაღალდის ვერსია.
5.3. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაეცეს აშშ -ს მთავრობის უფლებამოსილ ორგანოებს მხოლოდ აშშ -ს კანონმდებლობით დადგენილი საფუძვლებით.
5.4. პერსონალური მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრაცია აცნობებს მომხმარებელს პერსონალური მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შესახებ.
5.5. საიტის ადმინისტრაცია იღებს აუცილებელ ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს, რათა დაიცვან მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია უნებართვო ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურებისგან, მოდიფიკაციის, ბლოკირების, კოპირების, განაწილებისგან, ასევე მესამე პირების სხვა უკანონო მოქმედებებისაგან.
5.6. საიტის ადმინისტრირება, მომხმარებელთან ერთად, იღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა თავიდან აიცილოს ზარალი ან სხვა უარყოფითი შედეგები, რომლებიც გამოწვეულია მომხმარებლის პირადი მონაცემების დაკარგვით ან გამჟღავნებით.

6. მხარეების ვალდებულებები

6.1. მომხმარებელი ვალდებულია:
6.1.1. მიაწოდეთ ინფორმაცია ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტის გამოყენებისთვის საჭირო პერსონალური მონაცემების შესახებ.
6.1.2. ამ ინფორმაციის შეცვლის შემთხვევაში, განაახლეთ და შეავსეთ მოწოდებული ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ.

6.2. საიტის ადმინისტრაცია ვალდებულია:
6.2.1. გამოიყენეთ ინფორმაცია მხოლოდ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მე -4 პუნქტით მითითებული მიზნებისათვის.
6.2.2. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კონფიდენციალური ინფორმაცია არ არის საიდუმლო, არ გაამჟღავნოს მომხმარებლის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე, ასევე არ გაყიდოს, გაცვალოს, გამოაქვეყნოს ან გაამჟღავნოს მომხმარებლის სხვა პერსონალური მონაცემები, გარდა CL. 5.2. და 5.3. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
6.2.3. მიიღეთ სიფრთხილის ზომები, რომ დაიცვან მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა იმ პროცედურის შესაბამისად, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ამ ტიპის ინფორმაციის შესანარჩუნებლად არსებულ ბიზნეს პრაქტიკაში.
6.2.4. შესაბამის მომხმარებელთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დაბლოკვა მომხმარებლის ან მისი იურიდიული წარმომადგენლის ან უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნის ან მოთხოვნის მომენტიდან, პირადი მონაცემების სუბიექტების უფლებების დასაცავად, გადამოწმების პერიოდისთვის, არასაიმედო პერსონალური მონაცემების გამოვლენის შემთხვევაში მოქმედებები.

7. მხარეების პასუხისმგებლობა

7.1. საიტის ადმინისტრაციამ, რომელმაც არ შეასრულა თავისი ვალდებულებები, პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებლის მიერ გამოწვეულ ზარალს პერსონალური მონაცემების ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით, აშშ -ს კანონმდებლობით, გარდა CL- ში გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 5.2., 5.3. და 7.2. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
7.2. კონფიდენციალური ინფორმაციის დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრირება არ არის პასუხისმგებელი, თუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია:
7.2.1. გახდა საზოგადოებრივი საკუთრება მისი დაკარგვის ან გამჟღავნების წინ.
7.2.2. იგი მიიღო მესამე მხარისგან, სანამ იგი არ მიიღეს საიტის ადმინისტრაციამ.
7.2.3. იგი გაირკვა მომხმარებლის თანხმობით.

8. დავების მოგვარება

8.1. სანამ სასამართლოში განაცხადეს, რომ ითხოვს დავების შესახებ, რომელიც წარმოიქმნება ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტის მომხმარებლისა და საიტის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობისგან, სავალდებულოა შეიტანოთ სარჩელი (წერილობითი წინადადება დავის ნებაყოფლობითი მოგვარებისთვის).
8.2. სარჩელის მიმღები, სარჩელის მიღებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, აცნობებს განმცხადებელს წერილობით სარჩელის შესახებ სარჩელის გამოკვლევის შედეგების შესახებ.
8.3. თუ შეთანხმება არ მიიღწევა, დავა მოხსენიდება სასამართლო ორგანოს აშშ -ს ამჟამინდელი კანონმდებლობის შესაბამისად.
8.4. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკით და მომხმარებლისა და საიტის ადმინისტრირებას შორის ურთიერთობები იყენებს აშშ -ს მიმდინარე კანონმდებლობას.

9. დამატებითი პირობები

9.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.
9.2. ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაში შედის იმ მომენტიდან, როდესაც იგი განთავსდება ინტერნეტ სერვისის ვებსაიტზე, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის უახლეს გამოცემაში.
9.3. ნებისმიერი შემოთავაზება ან შეკითხვა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით უნდა ეცნობოს მისამართს confidentiality@sdtest.me.
9.4. მიმდინარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ხელმისაწვდომია ვებსაიტზე sdtest.me.

×
თქვენთვის შეცდომა
შესთავაზოს თქვენი სწორი ვერსია
შეიყვანეთ თქვენი e-mail, როგორც სასურველი
Send
გაუქმება
Redirect to your region's domain sdtest.us ?
YES
NO
Bot
sdtest
1
Გამარჯობა! ნება მიბოძეთ გკითხოთ, უკვე იცნობთ სპირალურ დინამიკას?